start001

Profil branżowy spółki jest skoncentrowany na dziedzinie farmacji i biotechnologii - przyszłościowym, proinnowacyjnym sektorze wysokich technologii.
Główne obszary działalności Firmy to:
• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
• produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych.
Specjalizacją Spółki jest rozwój preparatów fagowych, które znajdą zastosowanie w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń.
Model działalności związany jest z przyjętą przez spółkę „strategią niszy rynkowej”, związaną z identyfikowaną niedostępnością na rynku krajowym i międzynarodowym skutecznych środków antybakteryjnych do zwalczania infekcji lekoopornych przy jednocześnie rosnącej liczbie antybiotykoopornych zakażeń.
W ramach prowadzonej działalności, Spółka realizuje prace badawcze obejmujące badania o charakterze podstawowym, aplikacyjnym oraz prace rozwojowe zmierzające do opracowania technologii wytwarzania produktów fagowych na skalę przemysłową.


Biophage Pharma S. A. realizuje projekt dofinansowany z Fundduszy Europejskich pt.
Alternatywa dla antybiotyków: rozwój innowacyjnych preparatów antybakteryjnych w postaci fagowych substancji aktywnych

Celem niniejszego projektu jest opracowanie oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci trzech rodzajów substancji bakteriobójczych przeciwko patogenom najczęściej izolowanym z przypadków zakażeń dróg oddechowych. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację poszczególnych zadań, tj. izolację oraz dokładną charakterystykę biologiczną i genetyczną bakteriofagów, zgodnie z wymaganiami dla produktów leczniczych. Opracowana zostanie technologia wytwarzania preparatów bakteriofagowych oraz ich oczyszczania.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 194 583,95 PLN

banner eu