Partnerzy

partner biomed

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna – ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków - to polska firma biotechnologiczna, działająca nieprzerwalnie od 1945 r. Tworzymy wyjątkowe produkty, które są efektem synergii naszego doświadczenia i wiedzy renomowanych jednostek naukowych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii.
Podstawą działalności IBSS BIOMED S.A. jest produkcja:
• probiotyków,
• szczepionek (m.in. z programu szczepień ochronnych),
• suplementów diety,
• alergenów,
• jak również preparatów diagnostycznych, podłoży i wskaźników.
http://www.biomed.pl/ 

partner klaster krakow

Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 roku, jako inicjatywa 32 małopolskich firm i instytucji, które połączyła wizja rozwoju innowacyjności w sektorze biotechnologii, farmacji, medycyny, produkcji żywności oraz pozostałych obszarach „life science”.
Klaster tworzą instytucje reprezentujące zróżnicowane obszary działalności w regionie:
• firmy z sektora biotechnologii, farmacji, medycyny, żywności i ochrony środowiska (BioF),
• uniwersytety – wyższe uczelnie i inne jednostki o profilu edukacyjnym (Edu),
• instytuty badawczo-naukowe (B&R),
• szpitale i fundacje związane z ochroną zdrowia (Zdrowie),
• firmy konsultingowe i inne jednostki otoczenia bizesu (Biz),
• władze lokalne (Gov).
Celem Klastra jest podnoszenie efektywności wykorzystania zasobów naukowych, kulturowych i gospodarczych istniejących w Krakowie i Małopolsce.
Współpraca w Klastrze przyczynia się do skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych oraz efektywnego transferu wiedzy do praktyki.
http://lifescience.pl/aktualnosci/biophage-pharma-eurokreator-nowi-partnerzy-klastra/