Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju innowacyjnych preparatów fagowych przez Biophage Pharma Spółka Akcyjna

Spółka prowadziła i zakończyła sukcesem projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr: MRPO.02.02.01-12-2-0644-32-13 pod nazwą „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju innowacyjnych preparatów fagowych przez Biophage Pharma Spółka Akcyjna”.

Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności Firmy Biophage Pharma w bardzo wymagającej branży wysokich technologii - biotechnologicznej, dzięki realizacji zaawansowanego i wysoce innowacyjnego (w skali światowej) projektu badawczego obejmującego badania przemysłowe i prace rozwojowe z obszaru rozwoju preparatów fagowych, które znajdą zastosowanie w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń bakteryjnych poprzez stworzenie banku bakteriofagów przeciwko dwóm patogenom bakteryjnym z listy drobnoustrojów alarmowych oraz prototypu preparatu fagowego w skali laboratoryjnej.