2016-12-30 Utworzenie Centrum Produkcji Preparatów Fagowych Biophage Pharma S.A.

W dniu 30.12.2016 r. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu: "Utworzenie Centrum Produkcji Preparatów Fagowych Biophage Pharma S.A." w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prace nad projektem zawieszono