2017-03-16 Alternatywa dla antybiotyków: rozwój innowacyjnych preparatów antybakteryjnych w postaci fagowych substancji aktywnych

banner eu

W dniu 16.03.2017 Spółka otrzymała informację, że projekt pt. "Alternatywa dla antybiotyków: rozwój innowacyjnych preparatów antybakteryjnych w postaci fagowych substancji aktywnych" został wybrany do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nazwa beneficjenta: Biophage Pharma S. A.
Wartość projektu: 4 813 175,43 PLN
Dofinansowanie: 3 194 583,95 PLN
Okres realizacji: 3.04.2017-31.03.2020

Opis projektu

Powszechne wykorzystanie antybiotyków w terapii zakażeń u ludzi oraz nadmierne ich użycie w rolnictwie jest przyczyną drastycznego wzrostu lekooporności bakterii. Antybiotyki stają się coraz mniej skuteczne – szacuje się, że do 2050 roku więcej ludzi umierać będzie z powodu zakażeń wywołanych przez patogeny lekooporne, niż na nowotwory. Koszty finansowe i społeczne związane z antybiotykoodpornością oblicza się na 100 mld dolarów rocznie. Dlatego też istnieje potrzeba poszukiwania alternatywnych metod terapii zakażeń – na przykład opartych na bakteriofagach, które są naturalnymi wrogami bakterii i mogą być jednym z bardziej atrakcyjnych rozwiązań problemu antybiotykooporności.

Bakteriofagi to wirusy bakteryjne, które skutecznie niszczą różne bakterie, także antybiotykooporne. Każdy z bakteriofagów cechuje się unikatowymi właściwościami biologicznymi oraz odmienną aktywnością lityczną. Są bezpieczne dla mikrobiomu, ponieważ działają selektywnie, w odróżnieniu od antybiotyków. Bezpieczeństwo oraz skuteczność terapii z użyciem bakteriofagów potwierdzono w badaniach przy użyciu modeli zwierzęcych oraz u ludzi w badaniach klinicznych i w terapii eksperymentalnej prowadzonej przez ośrodki we Wrocławiu, Rosji oraz Gruzji.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci trzech rodzajów substancji bakteriobójczych przeciwko patogenom najczęściej izolowanym z przypadków zakażeń dróg oddechowych. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację poszczególnych zadań, tj. izolację oraz dokładną charakterystykę biologiczną i genetyczną bakteriofagów, zgodnie z wymaganiami dla produktów leczniczych. Opracowana zostanie technologia wytwarzania preparatów bakteriofagowych oraz ich oczyszczania.
Planowany efekt zakłada opracowanie trzech innowacyjnych produktów, zawierających bakteriofagi, które będą mogły zostać wykorzystane do wytworzenia antybakteryjnego produktu leczniczego, stanowiącego alternatywę dla antybiotyków, a także do produkcji dodatków paszowych i kosmetyków.