2016-11-17 Zapytanie 01/11/2016/1.1.1.

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, firma Biophage Pharma S.A. z siedzibą w Krakowie zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt VI niniejszego zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zamawiającym”.
Przedmiotem oferty jest WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH W ZAKRESIE SEKWENCJONOWANIA GENOMU FAGÓW WRAZ Z ANALIZĄ BIOINFORMATYCZNĄ.

 icon pdfZapytanie ofertowe 01/11/2016/1.1.1.

icon wordZapytanie ofertowe 01/11/2016/1.1.1.