2017-04-25 Zapytanie 4

W związku z realizacją projektu pt.: „Alternatywa dla antybiotyków: rozwój innowacyjnych preparatów antybakteryjnych w postaci fagowych substancji aktywnych” w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, firma Biophage Pharma S.A. z siedzibą w Krakowie, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa do Zamawiającego igieł i strzykawek w transzach wg ustalonego wcześniej harmonogramu.
Szczegóły oferty przesyłamy w załączeniu.

icon pdf Zapytanie

icon word Załaczniki