28-10-2017 Protokół wyboru oferty do Zapytania 14/2017